arrow-back

Cəhənnəm mətbəxi

Sürəklilik: 01:42:00

Ərləri FTB tərəfindən həbs edilmiş, Nyu-Yorkun “Cəhənnəm mətbəxi” rayonun yaşayan üç evdar xanımın əhvalatı. Hadisə 1978-ci ildə baş verir, bu xanımların yeganə arzusu İrlandiya mafiyasının işlərini öz əllərinə keçirməkdir. Məlum olur ki,  burada onlar özlərini suda balıq kimi hiss edirlər: reketdən rəqiblərin aradan qaldırılmasına qədər… sözün hərfi mənasında.