arrow-back

Malefisenta: Zülmətinə sahibəsi

Sürəklilik: 02:00:00

Hadisələr Malifisentanın şahzadə Avroraya pis sehir etməsindən sonra baş verir. Film qaranlıq feya ilə gələcək kraliça arasındakı mürəkkəb qarşılıqlı əlaqədən, sehirli meşə və onun sakini olan sehirli varlıqların qorunması işində yeni müttəfiqlər və  əleyhədarlardan bəhs edir.