arrow-back

Ov

Sürəklilik: 02:00:00

Çətin yeniyetməni məşhur “ekstremal şərtlərdə sağ qalma” proqramı üzrə yenidən təbriyə alması üçün adamyaşamayan, tərkedilmiş adaya göndərirlər. Amma oğlan tezliklə başa düşür ki, o heç də adada tək deyil.