arrow-back

Arzunun ardınca

Sürəklilik: 01:40:00

Kiçik şəhərdə böyümüş Vayolet həmişə şöhrət arzusunda olub. Milli konkursda iştirak hər şey nail olmaq üçün şansdır. Özünəinamsızlığa və qorxuya necə qalib gəlmək olar?