arrow-back

Zəhərli qızılgül

Sürəklilik: 01:50:00

Karson, Filips, bir zamanların futbol ulduzu olub, hazırda isə şəxsi xəfiyyədir. Onun əlinə, ilk baxışda sadə görünən itkin düşmüşlərin işi gəlib çıxır. Amma təhqiqat gözlənilməz çevrilişə gətirib çıxarır: dolaşıq qəddar cinayətlərdə onun, izsiz yoxa çıxmış qızının da əli var.