arrow-back

Aydın, aydın yan

Sürəklilik: 01:40:00

Əgər Yer kürəsində qəzadan salamat çıxmış fövqəl imkanlara malik yad planetli uşaq bəşəriyyət üçün qəhrəman deyil, zalıma çevrilsə nə baş verə bilər?