arrow-back

Günəş də ulduzdur

Sürəklilik: 02:00:00

Nyu-Yorkun qaynayan həyatının qızmar günlərin birində kollecə yola düşən romantic Daniel Be və Yamaykadan olan praqmatik qız Nataşa Kinqsli olurlar. İki yad insanın arasında dərhal qığılcım saçır. Tale onları etməsəydi, onlar heç vaxt görüşməyəcəkdilər. Bəs tale bu iki uğursuz insanın xoşbəxt cütlüyə çevrilməsinə imkan yaradacaqmı?