arrow-back

Ən ağılsız toy

Sürəklilik: 02:00:00

Dörd böyük qızın valideynləri Klod və Mari Verney, kürəkənlərinin ərəb, yəhidi, çinli və afrikalı olması ilə barışıblar. İndi onları yeni zərbə gözləyir. Bütün qızları, ərləri ilə birlikdə Fransadan başqa ölkəyə köçməyə qərar veriblər.